Güncel Mevzuat ve Duyurular

Mevzuat

      21.07.2017-Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelik

 

      21.07.2017-Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

     

      17.06.2017-Miili Emlak Genel Tebliği (Sıra No:313)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:378)

 

      24.05.2017-Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

      03.04.2017-2017/9967 No.lu Bakanlar Kurulu Kararı - 6292 S.K. Geçici 4.Mad.1.Fıkra Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması

 

      25.02.2017-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:55) Ön Ödeme Usül ve Esasları

     

      13.01.2017-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:54) Parasal Sınırlar ve Oranlar

 

      02.01.2017-Milli Emlak Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:377)

 

      22.12.2016-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:53)

 

      22.12.2016-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:52) Düzeltme

 

      21.12.2016-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:52) Değerli Kağıtlar

 

      08.12.2016-Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği

 

      19.11.2016-Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:324)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:376)

 

      12.11.2016-Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

      28.10.2016-Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:375) 

 

      14.10.2016-Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

      08.10.2016-Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:374)

    

      08.10.2016-Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:373)

 

      07.10.2016-Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

      22.09.2016-Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik      

 

      30.07.2016-Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 372)    

 

      24.07.2016-Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 371) 

 

      28.06.2016-Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:294)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No : 370)     

 

      05.05.2016-Hazineye Ait Arazilerin Satışı İşlemlerinde Görevlendirilenlere Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Karar    

 

      04.05.2016-Hususi Ormanlar ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlar Yönetmeliği

     

       22.04.2016-Personel Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik

      

      22.04.2016-Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

     

      13.04.2016-Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40)

     

      13.04.2016-Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No:6) Doğum Sebebiyle Verilecek İzinler

   

      19.02.2016-Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (SAYI : 2016/3)

 

     2016 yılı PARASAL SINIRLAR ve ORANLAR

    

     06.02.2016-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:51) Parasal Sınırlar ve Oranlar

 

     06.02.2016-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:48) 43 No.lu Tebliğde Değişiklik

 

     06.02.2016 - 1 Sıra No.lu 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği

 

     06.02.2016 - 1 Sıra No.lu 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği Eki

 

     30.01.2016 -5 Sıra No.lu 2016 Yılı Merkezi Bütçe Kanunun Uygulanması ile ilgili Maliye Bakanlığı Genelgesi

   

     13.01.2016 - 2015 Yılı Mahsup Süresi ile İlgili Duyuru

   

     13.01.2016 - Temsil Tazminatı Ödenmesine İlişkin Karar ile Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar

      

     06.01.2016 - Yurt İçi Gündeliklere İşikin Genel Yazı-H Cetveli

     

     04.01.2016-2016 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge