OHAL Kapsamında Kapatılan Kurumlar Hakkındaki Başvurular


 

670 Sayılı KHK 5.Madde 4. Fıkrası 

  "Birinci fıkra kapsamında tespite konu edilebilecek borç ve yükümlülüklere ilişkin olarak hak iddiasında bulunanlarca bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış günlük hak düşürücü süre içerisinde ilgili idaresine kanaat getirici defter, kayıt ve belgelerle müracaat edilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak kapatma işlemlerinde ise altmış günlük süre kapatma tarihinden itibaren başlar."

hükmü gereği hak iddiasında bulunacak vatandaşlarımızın Defterdarlığımız "İl KHK Ohal İşlemleri Bürosu'na" dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için

Defterdarlık İl KHK İşlemleri Bürosu :0262 317 20 49 no.lu telefonu arayabilirsiniz

Diğer Duyurular
İlimizdeki TMSF Satışları Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Başladı Hazine taşınmazlarının kiralanmasında önemli fırsatlar.. 2/B Taşınmazlarının Satışında Başvurular 07.03.2018 tarihine kadar uzatılmıştır. Orman Arazilerinin Satışı Haberleri Hakkında Duyuru Personelimizin lojman talepleri için Boş Lojman Listemiz yayınlandı. 2/B Taşınmazlarının Satışında Süre Uzatımı Düzenlemesi El Konulan Kurumların Alacakları Hakkında Basın Duyurusu Dilovası İlçesinde (Diliskelesi Mah.) 2/B Taşınmazlarının Satışı Devam Ediyor Hazine İle Hissedar Olduğunuz Taşınmazlardaki Hazine Hissesini Doğrudan Satın Alabilirsiniz.